top of page

TOELICHTING DISCIPLINES

De dienstverlening van ABOUT HUMAN

Bij de dienstverlening van ABOUT HUMAN lopen verschillende disciplines in elkaar over. Daarom leggen we graag uit hoe ABOUT HUMAN dit ziet. Dat is niet omdat we graag in de theorie willen duiken of een semantische discussie willen voeren, maar wel om de begrippen voor alle relaties duidelijk te maken, zodat we snel en concreet aan de slag kunnen gaan.

Geen therapie

Wat ABOUT HUMAN doet, is geen therapie. Ook dat is goed om te weten. Therapie is gericht op het helen van psychische pijn of conflict met jezelf of anderen. Vaak ligt de focus op het oplossen van moeilijkheden die ontstaan zijn in het verleden en die het emotionele functioneren in het heden belemmeren. Het doel is dan om het algemene psychologische functioneren te verbeteren en op een emotioneel gezondere manier om te gaan met het heden. ABOUT HUMAN verwijst dan graag door naar geschikte specialisten.

Wat doen we wel?

Bij de dienstverlening van ABOUT HUMAN kun je te maken krijgen met consultancy, coaching, training, counseling, mentoring en supervisie. We leggen graag uit wat wij hiermee bedoelen.

Consulting

Consulting wordt door individuen of organisaties ingezet omwille van een specifieke expertise. De aanpak varieert, maar normaliter zal in één of meerdere consults een diagnose worden gemaakt van een probleem en een oplossingen worden voorgesteld.

Coaching

Coaching is een populair woord. Je leest over interieurcoaches, bodycoaches, voedingscoaches, sportcoaches, life coaches, loopbaancoaches noem maar op. Coaching is een term die is geleend uit de sportwereld, maar heeft er in deze situaties verder geen enkele link mee.

Coaching bij sport

Sportcoaching is gericht op het uitvoerende gedrag van atleten, met als doel de persoonlijke of in teamprestaties te verbeteren. Steeds vaker wordt in sport coaching ook gebruik gemaakt van mental coaching. Hierbij definieert een professionele coach de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op sterktes en capaciteiten. Vooral in sporten waarmee grote mentale druk gemoeid is, zoals tennis en golf, is mental coaching een belangrijke basis.

 

Coaching als discipline

Coaching is een relatief jonge discipline. In 1995 werd de International Coaching Federation opgericht ter ondersteuning van het beroep. Lange tijd was coaching voor mensen een taboe. Vandaag is coaching evident geworden voor mensen en ondernemingen die zichzelf en hun potentieel willen ontwikkelen en bepaalde doelen willen bereiken.

 

Coaching bij ABOUT HUMAN

Coaching is bedoeld voor ondersteuning bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je neemt zelf het initiatief tot verandering om een specifiek resultaat te bereiken. Die resultaten zijn gelinkt aan persoonlijk of professioneel succes. Coaching is toekomstgericht en kan zorgen voor positieve gevoelens en emoties.

 

Toch ligt de belangrijkste focus op het bereiken van een specifiek doel in het persoonlijke of professionele leven. De coach vervult een gidsende rol met behulp van ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte methoden en modellen. Sleutelwoorden zijn actie, verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

Voorbeeld van Consulting en Coaching bij ABOUT HUMAN

De ACT®-meting en bespreking daarvan vallen bij ABOUT HUMAN bijvoorbeeld onder consulting. Als individuen of teams, al of niet naar aanleiding van de ACT®-meting en bespreking, het initiatief willen nemen tot een bepaalde verandering om een specifiek resultaat te bereiken, dan kan ABOUT HUMAN een gidsende rol vervullen. In dat geval speken we van coaching.

Training 

Een training heeft een lineair leerpad met een specifiek doel volgens een vooraf bepaald programma dat vastgelegd is door een trainer. Coaching is ook gericht op doelen, maar het leerpad is niet lineair en ligt niet vast. 

Counseling

Een laagdrempelige vorm van (emotionele) pe­da­go­gi­sche, psy­cho­lo­gi­sche en so­ci­a­le hulp­ver­le­ning.

Mentoring

Dit is een expertise die draait om het aanreiken van wijsheid en begeleiding gebaseerd op de eigen ervaring. Het kan gaan om een combinatie van consultancy, coaching en counseling. 

Supervisie

Dit is een persoonlijk leertraject waarbij iemand of een groep onder leiding van een deskundige (de supervisor) reflecteert op het eigen (beroepsmatig) handelen.

Intermediair

In voorkomend gevallen treedt ABOUT HUMAN op als Intermediair, door personen of organisaties, bijvoorbeeld als resultaat van consulting of coaching, door te verwijzen naar partnerorganisaties met specialistische disciplines.

bottom of page